Kgalagadi Transfrontier Park
00:00

SAFARI South Africa | A Time-Lapse Film - In 4K

My safari guides thought I was nuts taking thousands of photos each day so hopefully now they will understand...

This was my first trip to anywhere in the continent and it was eye opening. There are few things more thrilling than being woken up at 5:30am to the sounds of lions outside your tent. I will be back South Africa.

This video was shot and edited by Tyler Fairbank.

Licensing, project quotes or questions please contact me at Tyler@lightowlproductions.com

Տեղադրեք մեկնաբանություն
Пока нет комментариев. Может быть вы станете первым, кто разместит полезную информацию для попутчиков? :)

Туристические достопримечательности, показанные в этом видео

Ավելացնել ցանկությունների ցանկին
Ես այստեղ եմ
Այցելեց
Kgalagadi Transfrontier Park
Բոտսվանա

Kgalagadi Transfrontier Park զբոսաշրջային գրավչությու